MUSIK PENGIRING UPACARA PERNIKAHAN ADAT JAWA


Musik Iringan Upacara Adat Pernikahan Jawa

Gending-gending Ngantenan, atau juga bisa disebut sebagai musik untuk iringan dalam upacara pernikahan khususnya Upacara Pernikahan secara Adat Jawa. Gending-gending iringan resepsi pernikahan ini kami persembahkan bagi anda yang ingin mempelajari atau ingin tahu seperti apa iringan musik/ lagu dalam upacara pernikahan secara Adat Jawa.

Bahkan juga bagi anda yang memang menggemari gending-gending jawa, sebagai wujud Nguri-uri Kabudayan, upaya melestarikan kebudayaan.

Untuk itu, kami sampaikan gending iringan upacara pernikahan beserta urutan gending-gending resepsi pernikahan jawa ini dimainkan. Berikut kami sampaikan link download yang dapat anda unduh secara gratis.

 1. Pengantin wanita keluar menuju kursi pengantin (kanggo ngetokake manten putri mlebu neng kursi temanten) diiringi gending Ldr Sekartejo.
 2. Pengantin pria keluar menuju gapura pengantin (Gending kanggo ngetokake               temanten kakung neng ngarep keron (gapuro manten) diiringi gending Ldr Wilujeng.
 3. Kedua mempelai dipertemukan (Iringan Kanggo nemokake pengantien kekalih) diiringi gending Ketawang Kodok Ngorek.
 4. Setelah kedua mempelai dipertemukan, kemudian kedua orang tua (bapak-ibu) mengantarkan kedua mempelai menuju kursi pengantin. (Upacara manten temu wis rampung banjur ibu bapake ngiringake manten neng kursi pengantien kekalih) diiringi gending Ketawang Larasmoyo.
 5. Kedua mertua menuju kursi besan, samping kursi pengantin (Iringan kanggo besan mlebu neng kursi besan) diiringi gending Ket Tirtokencono.
 6. Sak banjure pinangantien kekalih sungkem marang bapak ibu nganggo iringan Ketawang Mijil Wigaringtyas
 7. Subomanggolo mlebu di iring karo putri domas neng gapuro temanten Ayak-Ayakan
 8. Pinangantien kekalih ganti busono kasariyan di iringke subomanggolo karo putri domas Ketawang Langengito
 9. Pinangantien kekalih mlebu maneh neng kursi temanten Ketawang Subokastowo
 10. Metune subomanggolo karo putri domas neng asrama pengantien diiringi gending dolanan Lelagon Gelang Kalung
 11. Budaling tamu undangan Ldr Gleyong

Neng duwur iki mau urutane acara pahargyan penganten, sakjane isih akeh banget urut-urutane, mung manut soko protokol ( MC )

eh.eh.eh. ngantek lali sithik … urut – urutane acara pahargyan manten kuwi mau kudu enek sing gowo acara, la jenenge sing gowo acara kuwi mau pak PROTOKOL ( dudu Internet Protokol TCP/IP lho ).

12. Gending kanggo ngiringi protokol kuwi jenenge Ketawang Santimulyo

Sumber :

http://campursariringkes.blogspot.com/2010/01/gending-gending-kagem-upacara-temanten.html

Langgam Kebo Giro

Iklan