Kutipan

DO’A CALON PENGANTIN (PRIA / WANITA) DAN PERMINTAAN MA’AF KEPADA KEDUA ORANG TUA


Bismillahirrohmanirohim, Allahumma sholli’alaa syayidina Muhammad wa’ala aali syayidina Muhammad. Robbighfirli waliwalidayya warhamhummah kama robbayani shoghiro

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahi robbil’alamin. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala nikmat dan karuniaNya yang tiada hentinya Engkau limpahkan kepada saya, kedua orang tua saya, adik dan kakak serta sanak saudara saya. Tiada lain ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah melahirkan saya, membesarkan, mendidik, membimbing dan selalu memberikan nasehat untuk bekal kebaikan saya di dunia dan akherat.

Bapak dan Ibu yang (Nama Calon Mempelai Pria / Wanita) cintai dan sayangi, ribuan ucapan terima kasihku tidak sebanding dengan apa yang Bapak dan Ibu berikan kepada saya, segala jerih payah yang telah engkau berikan, pengorbanan, kesabaran dan ketegaran selalu saja Bapak dan Ibu berikan kepada saya, semua itu Bapak dan Ibu lakukan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Engkau memiliki tempat yang teramat spesial di hati (Nama Calon Mempelai Pria / Wanita). Bapak dan Ibu yang saya cintai seperti (Nama Calon Mempelai Pria / Wanita) mencintai Aallah.

Ma’afkan kesalahan (Nama Calon Mempelai Pria / Wanita) selama ini, selama bertahun-tahun Bapak dan Ibu membesarkan (Nama Calon Mempelai Pria / Wanita) begitu banyak kesalahan yang telah (Nama Calon Mempelai Pria / Wanita) perbuat. Pada kesempatan ini, rasanya permohonan ma’af yang sebesar-besarnya tidak cukup (Nama Calon Mempelai Pria / Wanita) ucapkan dengan kata-kata. Hanya Allah yang dapat membalasnya dan mudah-mudahan menjadikanku anak yang selalu berbakti melebihi hari-hari kemarin.

Bapak, Ibu…dihari yang penuh berkah ini, (Nama Calon Mempelai Pria / Wanita)memohon ridho dan keikhlasan hati serta do’a restu Bapak dan Ibu melalui akad nikah (Nama Calon Mempelai Pria / Wanita) dan (Nama Calon Mempelai Pria / Wanita) nanti yang Insya Allah akan dilaksanan besok (tanggal akad nikah). Harapan (Nama Calon Mempelai Pria / Wanita) dan (Nama Calon Mempelai Pria / Wanita) semoga pernikahan ini dapat mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah serta mempunyai keturunan yang sholeh dan sholehah. Karena atas restu Bapak dan Ibu menjadikan pernikahan ini menjadi penuh berkah, selalu diberikan pertolongan dan lindungan Allah SWT. Amiin ya robbal’alamin.

Ya Allah sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kami Muhammad SAW, hamba-Mu, rosul-Mu yang suci, istimewakan mereka dan yang paling utama dari rahmat-Mu, kekasih-Mu, kemuliaan-Mu, dan kedamain-Mu.

Ya Allah istimewakan juga kedua orang tuaku dengan kemualiaan disisi-Mu dan rahmatilah mereka.

Ya Allah, rendahkanlah suaraku terhadap kedua orang tuaku, peliharalah kedua orang tuaku sebagaimana mereka memeliharaku di masa kecilku.

Ya Allah jangan Engkau jadikanku lupa menyebut kedua orang tuaku disetiap sholatku. Disaat kegelapan menyelimuti malam dan setiap waktu bersinarnya mentari di siang hari.

Ya Allah…

Aku mohon kepada-Mu

Keimanan yang murni, yang tetap memenuhi hatiku, aku memohon keyakinan yang teguh, hinggaku yakin bahwa tidak akan ada sesuatu yang akan menimpaku kecuali telah Engkau tetapkan untukku dan aku rela dengan apa yang telah Engkau bagikan kepadaku.

Ya Allah…Aku memohon kepada-Mu dengan keimanan yang benar keyakinan yang tidak ada lagi kekafiran setelahnya.

Aku memohon juga rahmat-mu dengannya agarku mendapat kemuliaan-Mu di dunia dan akherat.

Ya Allah…Aku memohon kepada-Mu kebahagian saat pertemuan kelak, kesabaran dalam menerima keputusan tempat-tempat para shahid, kehidupan orang-orang berbahagia, kemenangan atas musuh-musuh islam dan pertemuan dengan para Nabi.

Ya Allah…Aku pasrahkan hajatku pada-Mu meskipun pikiranku lemah dan amalku sedikit karena aku membutuhkan rahmat dan kasih-Mu.

Aku memohon kepada-Mu, wahai juru pemutus segala hal dan yang menyembuhkan hati sebagaimana Engkau lindungi samudera untuk menyelamatkanku dari siksa neraka, sa’ir fitnah kubur dan panggilan kebinasaan.

Ya Allah…ada yang tidak terjangkau oleh pikiranku, tidak mampu aku perbuat dan tidak tercapai oleh cita dan harapanku, yaitu kebaikan yang Engkau janjikan kepada salah seorang hamba-Mu. Atau kebaikan yang Engkau berikan pada salah satu makhluk-Mu, aku sungguh menginginkannya dan memohonnya wahai Tuhan semesta alam.

Ya Allah…jadikanlah kami orang-orang yang berpetunjuk dan menunjukkan bukan orang sesat dan menyesatkan untuk memerangi musuh-musuh-Mu yang membelot dari-Mu.

Ya Allah…Do’a ini aku panjatkan, dan Engkaulah yang mengabulkan usahaku ini, tapi hanya kepada-Mu saya bersandar kami milik Allah, dan kepada-Nya kami kembali tidak ada daya upaya dan kekuatan selain karena pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Ya Allah…Sang empu tali kuat, dan perkara yang jelas aku mohon suaka keamanan dihari penuh ancaman, surga di hari keabadian, didekatkan bersama orang-orang yang mati Syahid banyak ruku, banyak sujud dan memenuhi janji-janji-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Pemberi, Engkau melakukan apasaja yang Engkau inginkan.

Maha suci zat yang memiliki keutamaan dan kenikmatan.

Maha suci zat yang memiliki kemurahan dan kemuliaan.

Maha suci zat yang ilmu-Nya meliputi segala sesuatu.

Ya Allah…

Buatkanlah untukku :

Cahaya di hati

Cahaya di kubur

Cahaya di pendengaranku

Cahaya di mataku

Cahaya di rambutku

Cahaya di kulitku

Cahaya di dagingku

Cahaya di darahku

Cahaya di tulang belulangku

Cahaya di kanan dan kiriku

Cahaya dari atasku dan dari bawahku.

Ya Allah…tambahkan cahaya untukku dan karuniakanlah padaku cahaya yang paling cemerlang.

Buatkan cahaya untukku dengan kasih sayang-Mu wahai Sang Maha Pengasih….

Sesungguhnya hanya Engkaulah pemilik Yang Agung dan Engkaulah yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Iklan